EU dotace | EU dotace
facebook linkedin Instagram youtube twitter e-mail

 

 

 

EU-dotace

Project: Support of export activities of TRUSS ALUMINIUM FACTORY a.s. The main goal of this project is active presence of the company at international and foreign trade shows, shipment of the products for display and creating of marketing materials. The project is co-financed by European Union.

 

EU-dotace

Tento projekt: Podpora exportních aktivit společnosti TRUSS ALUMINIUM FACTORY a.s., jehož hlavním cílem je účast společnosti na zahraničních veletrzích a výstavách, doprava vystavovaných exponátů a tvorba marketingových propagačních materiálů, je spolufinancován Evropskou unií

 

EU-dotace

Project: Exporting Support of TRUSS ALUMINIUM FACTORY a.sThe main goal of this project is active presence of the company at international and foreign trade shows, shipment of the products for display and creating of marketing materials. The project is co-financed by European Union.

 

EU-dotace

Tento projekt: Podpora exportu společnosti TRUSS ALUMINIUM FACTORY a.s.,
jehož hlavním cílem je účast společnosti na zahraničních veletrzích a výstavách, doprava vystavovaných exponátů a tvorba marketingových propagačních materiálů, je spolufinancován Evropskou unií

 

EU-dotace

Tento projekt: Zavedení nového produktu TAF SILENT ve společnosti TAF,
v rámci inovovaného výrobního procesu, jehož hlavním cílem je zavedení výroby nově vyvinutého výrobku společnosti TAF a zavedení inovovaného výrobního procesu, je spolufinancován Evropskou unií.

 

 

EU-dotace

Project: Project: Presentation of TRUSS ALUMINIUM FACTORY a.s. on the foreign trade fairs. The main goal of this project is active presence of the company at international and foreign trade shows, shipment of the products for display and creating of marketing materials. The project is co-financed by European Union.

EU-dotace

Tento projekt: Prezentace společnosti TRUSS ALUMINIUM FACTORY a.s. na zahraničních veletrzích, jehož hlavním cílem je účast společnosti na zahraničních veletrzích a výstavách, doprava vystavovaných exponátů a tvorba marketingových propagačních materiálů, je spolufinancován Evropskou unií.

 

Projekt

TRUSS ALUMINIUM FACTORY A.S. – PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

je spolufinancován Evropskou unií.

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0011574

Projekt řeší nízkou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a nesoulad mezi kvalifikační úrovní pracovní síly s požadavky trhu práce. Z těchto důvodů budou probíhat školení v oblastech Informačních technologií, Měkkých a manažerských dovedností, Jazykové vzdělávání a Technické a jiné odborné vzdělávání.

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí, dovedností a zejména klíčových kompetencí pracovníků. Počet osob zapojených do projektu (podpořených osob) je 84 zaměstnanců z celkových 139 zaměstnanců společnosti.

V projektu jsou očekáváné změny v podobě zvýšení úrovně znalostí, dovedností a klíčových kompetencí zapojených pracovníků

 

 

 

 

 


Sign up to our newsletter
ConsentsHEAD OFFICE and FACTORY
Truss Aluminium Factory a.s., Hodolany 1226, 779 00 Olomouc, Czech Republic | Tel.: +420 588 500 834, Fax: +420 588 500 835 Privacy Policy